Tråvads IF – Bandy – bilder

Tråvads IF sysslade förr inte bara med fotboll utan även bandy var en populär sport vintertid.

 Benskydd

okänt år

 Okänt år

Okänt år

 

1938-1940

Troligen på Ballstorpasjön, Edsvära     okänt år

Bakre rad från vänster:
1 Tore Landh, 2 Einar Sandberg, 3 Rune Sandberg, 4 Gunnar Sandberg, 5 (Lill-) Erik Karlsson, 6 (i hatt) Gunnar (Lille-)Karlsson

Främre rad från vänster:
1 okänd, 2 Mauritz Johansson, 3 Berndt Lindhe, 4 Bäck, 5 Arne (KS) Karlsson

 

1952

 

Olika uppgifter: 1948, början 1950-tal, 1955

Lagledare Gunnar ”Lellen” Carlsson.

Stående  fr. vä: Roland Andersson, Arne Karlsson, Gunnar Sandberg, Tore Land, Rune Sandberg, Erik ”Lill-Erik” Karlsson,
Sittande  fr  vä: Arne Magnusson, Mauritz Johansson, Bernt Linde, Tore Bäck, Bo Olsson