Skarstads Bollklubb

1928 bildades Skarstad Bollklubb med fotbollsplan vid Flåbergs allé och festplats i Flåbergs park. Något seriespel var det dock inte fråga om. Även efter den insomnade SBK spelades det fotboll i socknen, men under mer oorganiserade former. En fotbollsplan iordninggjordes i Håkegården, en period spelade man boll i Gudmundsgården och från och till även vid Åsens korsväg.

Det var vid Åsen som uttrycket ”Skarstads mål blåste ner en natt när det var vindstilla” blev till en legend, som ännu lever kvar i folkmun i Skarstad. Det härrör från en tid när idrottandet sågs som en oegennyttig företeelse. I detta fallet var motståndet så starkt att man tog till sabotagemetoder. Trästolparna till fotbollsmålet var helt enkelt avsågade. Något mer bollsparkande ville man inte veta av i Skarstad!

Några matchresultat för Skarstads BK fick dock bevarade för eftervärlden. Det äldsta är daterat till den 6 mars 1932 rörande en bandymatch mot IFK Emtunga. Resultat: 0-38. Enligt matchreferatet rörde aldrig Emtungamålvakten bollen på hela matchen. Laget fick dessutom flera mål underkända av domaren. Den 12 juni samma år fick dock Skarstadsborna revansch. Då var det fotboll som gällde och motståndare IFK Emtunga C-lag. SBK vann med 5-2. Fyra år senare, 1936, återfinns nästa matchdokumentation. Datum: 12 juli. Motståndare: ÖIS. Ja, det laget benämndes aldrig för något annat. Något ”riktigt” lag var det heller inte, utan en löst sammanfogad konstellation från Önums östra utkanter. ”Ö” står inte för Önum utan för Östtorp. ÖIS vann denna match med 3-0. Skarstadsborna fick emellertid revansch den 12 september 1937, vid en match på Mossbrotts träningsplan. Resultat: 5-2 till SBK.

Fakta Skarstads BK: 1928-? Fotbollsplan: Flåberg. Dräkter: Vit tröja och blå byxor.

 

I Flåbergs park anordnade Skarstads BK 5-6 fester årligen 1929 – 1935. Vid danserna i Flåbergs park var Tråvads dansorkester flitigt frekventerade.