Vedums Skytteförening

Laske-Vedums Skytteförening. Stiftad 1897. Initiativtagare: Kronojägare E. S. Mörk, vilken också bildade föreningen. 1901 års styrelse: Ordf. kronojägare Erik Mörk, v. ordf. vice korpral Karl Lundell, sekr. handlande C. A. Johansson. v. sekr. lantbrukare K. E. Johansson, kassaförv. lantbrukare Johan Gustafsson samt instruktör vice korpral Karl Lundell.

Skjutbaneförhållanden: Föreningens skjutbana håller 15 m. i bredd och 300 m. i längd. Den är försedd med 4 hisstavelställ. Skjutriktningen är mot sydväst.

Skjutbanan är belägen på mark tillhörande egendomen Månstorbjörnsgården i Laske Vedums socken. Dispositionstiden är 1 år. Årliga arrendebeloppet är 150:- kr.

1901 års aktiva: 39. 1929 uppgick de aktiva till 100. 1940 ändrade föreningen namn till enbart Vedums Skytteförening.

Styrelse: Ordf. handelsbiträde Tage Wedén, v. ordf. handelsföreståndare Nils Ehrberg, sekr. handelsbiträde Mårten Andersson, v. sekr. sågverksarbetare Allan Gustafsson samt kassaförv. polisman Johan Lund.