Träff i Larv 2009

IDROTTSLIGA LARVAVTRYCK

Nyligen hade Vara Idrottshistoriska sällskap en träff på Hedensborg med 75-årsfirande Larvs FK. Ordföranden i Vara IHS, Carl-Owe Johansson, hälsade alla välkomna, innan han symboliskt bytte om till LFK:s blåvitrandiga tröja. Carl-Owe var nämligen aktiv i Larvs FK under 25 år (mellanperioden). Han uppehöll sig vid olika slag av tryck: avtryck, uttryck och intryck. Själv sade sig Carl-Owe inte ha gjort några större avtryck i LFK-historien – frånsett att han under 70-talet var redaktör för Larvs FK:s klubbtidning och att han råkade bli upphov till ett långlivat uttryck, efter att han råkat linda om fel knä en gång för 40 år sedan. – Du tar la rätt knä bara. Carl-Owe tog fel knä en gång, ha-ha, brukade Mister Larvs FK, Lennart Björklund, köra med. Det intryck Carl-Owe fick redan första gången, en majkväll 1961, var ordning och reda. Så har det mestadels också varit i den ambitiösa nu 75-åriga fotbollsklubbens historia. Att representationslaget åkte ur Div. V just jubileumssäsongen är inget man tar så hårt på i Larv. Man spelar efter sina resurser och klubben försöker på bästa vis att göra tillvaron dräglig för den ungdom som finns i bygden.

Epitetet ”Mister Larv” har gått i arv. Numera heter den starke mannen Hans Lundmark. Han konstaterade att det gäller för föreningar att hänga med i föränderliga tider – och helst ligga ett steg före. För några år sedan satsade Larvs FK stort på att ha fotbollsplaner till uthyrning. Den sandiga jordmånen gjorde att planerna var torra och fina tidigt på våren. På Hedensborg finns inte mindre än fem fullstora gräsplaner, en ungdomsplan samt en grusplan. De senaste åren har emellertid uthyrningen gått allt trögare på grund av tillkomsten av konstgräsunderlag. Då gäller det att hitta alternativa inkomstkällor. En årlig hundutställning har blivit ett givande alternativ. Då tjänstgör gräsytorna som parkeringsplatser, liksom vid bilbingo, som Larvs FK samarrangerar med Tråvads IF och Vedums AIS. Klassfotboll har numera också blivit ett traditionellt inslag på Hedensborg.

Höjdpunkten vid träffen på Hedensborg i Larv var emellertid en prominent gäst: den f.d. internationelle fotbollsdomaren, numera internationelle domarobservatören och ordföranden i organisationen Hela Sverige skall leva, Karl-Erik Nilsson. Kärlekens väg ledde honom från småländska Emmaboda till Bohusläns Uddevalla, där han numera bor. Under sin aktiva domarkarriär var han dessutom kommunalråd i Emmaboda. Nilsson konstaterade att det var två helt motsatta sysslor – att döma var att ta enväldiga, snabba beslut, medan kommunalrådsrollen fordrade beslut helt i demokratisk anda. Som elitdomare dömde Karl-Erik Nilsson sammanlagt 150 allsvenska matcher och 100 internationella matcher. Han har dömt alla storlag och befunnit sig i många länder. Ena veckan dömde han en landskamp på San Siro i Milano för att nästa vecka ha domaruppdrag på Wembley i London. Ödet ville att landskampen på Wembley inträffade strax efter prinsessan Dianes bortgång 1997. En tyst minut anmodades. Karl-Erik tog tiden. Efter 40 sekunder hördes en mobiltelefonsignal bland 75.000 tysta åskådare. Då blåste han till spel.

Som spelare ville gärna Karl-Erik ”döma” matcherna. En domare tröttnade på hans tjat och tyckte det var bättre att han slutade spela och i stället utbilda sig till domare. Så blev det. Första matchen var en dammatch. Det höll också på att bli den enda. Karl-Erik påpekade att utan stöttning av rätt personer vid rätt tillfälle hade förmodligen hans domarkarriär stannat vid en enda match. Åhörarna i Larv var utomordentligt tacksamma för att det blev en fortsättning!

Kvällens huvudpersoner: Hasse Lundmark och Karl-Erik Nilsson