Övriga – Varatraktens fotbollsallians 41-53

Den 15 augusti 1934 träffades några personer i Längjums smedja. De hade inte kommit för att göra något beställningsjobb eller få något lagat. Nej, dessa personer var finklädda och hade ett helt annat ärende. De var representanter för fyra idrottsföreningar och hade för avsikt att bilda en intern fotbollsserie. Att välja en smedja som samlingsplats för ärendet kan tyckas märkligt, men smedjan råkade vara bygdens folkliga samlingsplats – i brist på annat. Längjum låg därtill mest centralt placerat.

Representanterna var från nybildade Larvs FK, de två år gamla S. Lundby AIF och Längjums IS, samt från det etablerade IFK Emtunga. De sistnämnda hade tänkt sig att med sitt B-lag bilda en serie ihop med de övriga slättlagen. Anders Dahlén, som varit med om att bilda IFK Önum (som ”av misstag” bytte namn till IFK Emtunga 1928) redan 1921, ledde förhandlingarna för mötet med Oskar Andersson, S. Lundby, som sekreterare. Man kom överens om att bilda en serie med namnet ”Fyrlagsserien”, med start fyra dagar senare. Den 19 augusti spelades alltså den två första matcherna.

Den första styrelsen utgjordes av ordf. Anders Dahlén, Önum, sekr. William Carlsson, Längjum, kassaförv. Valde Skalin, S. Lundby och Ivar Svensson, Larv. Opartisk ordf. för inkomna protester var Birger Andersson, Tråvad.

Så tillgick det alltså på den tiden; några föreningar inköpte en pokal, som man internt spelade om. Denna serie vanns f.ö. av Längjums IS.

Nästa säsong hade man valt en mer fashionabel mötesplats: Privathotellet i Vara. Till det mötet hade ytterligare föreningsrepresentanter infunnit sig. Några kom från Edsvära och andra från Eling, vars respektive idrottsklubbar ville vara med i gemenskapen. Även Vara SK:s C-lag önskade deltaga. Det beslutades om en utökad serie, som fick namnet ”Varaortens pokalserie”.

1936 fanns ytterligare intressenter och serien utökades till nio lag, för att säsongen 1938-39 vara uppe i 16 föreningar, som delades in i två grupper. Nya idrottsföreningar bildades som ville vara med i gemenskapen.

Den 1 augusti 1941 togs ett radikalt grepp; man bildade en officiell sammanslutning: Varatraktens Fotbollsallians. Första året med en A-serie, Varaserien, och två underliggande reservserier.

Stadgar för Varatraktens Fotbollsallians stadfästes den 20 augusti 1942.

 

Ändamål

  • 1.

Varatraktens Fotbollsallians (V.F.A.) stiftades den 1 augusti 1941, som har sitt ursprung av den år 1934 bildade Fyrlagsserien, har till ändamål att administrera serietävlingar för lag, som icke deltaga i Västergötlands Fotbollförbunds serie, samt att verka för fotbollidrottens utveckling och framgång inom verksamhetsområdet västra Skaraborgs län med närliggande bygd.

 

Medlemskap

  • 2.

VFA utgör en sammanslutning av föreningar, som utövar fotbollidrott och som upptagits i organisationen.

 

  • 3.

Medlemskap i VFA kan på ansökan vinnas av varje förening som tillhör Riksidrottsförbundet och Svenska Fotbollförbundet.

 

Hur såg den första styrelsen ut? Ja, det är för skrivaren fortfarande okänt. År 1943 valdes emellertid följande styrelse: Ordförande: Conrad Berg, Nossebro. V. ordförande: Sven Åkerblom, Vedum. Sekreterare och kassaförvaltare: Gunnar Johansson, Vedum. V. sekreterare: Gunnar Walter Johansson, Önum. Ledamot: Verner Olsson, Jungskola. Domarkommitté: Ordförande och sekreterare: Gunnar Johansson, Vedum. Ledamöter: Eric Larsson och Sven Åkerblom, båda från Vedum. Revisorer: Martin Hjort, Vara, och Linus Ulfström, Stora Levene.

1945 blev Oskar Lekander, Tumleberg, ordförande. Den uppgiften behöll han resten av tiden. Dessutom skötte han domarskapet under de kombinationsmatcher som förekom. För sitt ledarskap i Varatraktens Fotbollsallians tilldelades Oskar Lekander 1951 SkLT-VA: s utmärkelse ”Bygdens bäste”.

Så småningom kom Varatraktens Fotbollsallians att omfatta närmare 60-talet föreningar på ett vidsträckt område i söder begränsat till Långared och Gräfsnäs – i norr till Järpås. Detta var alltså föreningar som antingen inte platsade med sina A-lag i Västergötlands distriktsserier eller som enbart deltog med sina reservlag. 1950-51 var alliansen utbyggd till ett seriesystem i tre divisioner: Varaserien Div. I, Varaserien Div. II, samt tre reservserier med upp- och nedflyttning. Varatraktens Fotbollsallians upphörde 1953, då Västergötlands Fotbollförbund hade utökat sin administration och mäktade med att klara av distriktets småserier.

I allianskalendrarna – och även i stadgarna – står det uttryckligen att den har sitt ursprung i Fyrlagsserien, som alltså bildades i Längjums smedja 1934.

Sammanställaren av dessa rader har en svit på åtta tävlingskalendrar för Varatraktens Fotbollsallians från 1943-1950. I den sistnämnda årgången – och endast där – talas det om bestämmelser för Alliansens olycksfond. Ersättning kan endast utgå till idrottsförening, således ej till enskild medlem.

Sommartid spelades årligen matcher – 1944 – 1951 förutom 1948 – mellan en kombination av spelare från lag i Centralserien (två grupper) och ett kombinerat lag från Varaseriens grupper. Behållningen gick förmodligen till ovannämnda olycksfond. Därom står det inget i kalendrarna (åtminstone inte i de årskalendrar som här finns tillgång till).

Alliansmatcher

  1944

1947