Rydaortens Skytteförening

Stiftad 1938.

Initiativtagare: Polisman Nils Palm, Helås. Föreningen bildades av köpman G. Kjellander, Mariestad. Styrelse: Ordf. lantbrukare Carl Hellqvist, v. ordf. lantbrukare Bertil Lööf, sekr. polisman Nils Palm, v. sekr. lantbrukare Sven Svensson, kassaförv. lantbrukare Georg Svensson och instruktör ordföranden, lantbrukare Carl Hellqvist.

1938 blev den gamla skytteföreningens skjutbana vid Ballbogården iordningställd. Den har en längd av 300 m. och är försedd med 4 hisstavelställ av Varbergstypen. Skjutriktningen är mot nordväst.

1944 anlades en ny skjutbana på mark tillhörande godsägare P. L. Eneström, Rydaholm. Den invigdes med fältgudstjänst av kontraktsprost Axel Mellander samt skolskjutning med 130 deltagande skyttar. Skjutbanan har sedan under årens lopp förbättrats och byggts ut.

Vid bildandet 1938 var de aktiva 87 till antalet och 1940 som mest 143.