Skidor

Ryda Skidklubb bildades 1940 och är den enda specialklubben för ”laggar” på fötterna. 1941 arrangerades det första ”Rydaloppet”. Det kom att bli en långlivad tradition.