Vedum AIS – Nordvalla

Nordvalla, Vedum. Invigd 1938. Hemmaplan för Vedums AIS. 1979 invigdes nuvarande A-planen och 1982 uppfördes en ny omklädningspaviljong.