Boule

Slättens Boulister tillhörde pionjärerna inom boulesporten. Redan 1982 bildades klubben.

Dessa klubbar finns eller har funnits.

Jungs Bouleklubb

Kvänums Bouleklubb.

Levene Bouleklubb. 

Slättens Boulister

Tråvads Bouleklubb.

Vara Bouleklubb