Besök gärna Kålles Rekord-Magasin

 ...Läs mer

Ordföranden har ordet

Vara eller inte Vara? Ute på den vindpinade Varaslätten går man emella...Läs mer

Riksidrottsförbundet

Elitidrottares spelberoende kopplas till psykisk ohälsa

Elitidrottares spelberoende kopplas till psykisk ohälsaManliga ishockeyspelare på elitnivå har tre till fyra gånger oftare spelproblem jämfört med mä...

Anna Iwarsson – enda nomineringen till ordförandeposten

Anna Iwarsson – enda nomineringen till ordförandepostenAnna Iwarsson, idag tillförordnad ordförande för Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna...

Bidra till idrottsrörelsens utveckling

Bidra till idrottsrörelsens utvecklingRiksidrottsförbundet utlyser två forskningsuppdrag. ”Idrottsklivets organisering – en studie a...

 Vara Idrottshistoriska Sällskap 20-års Jubileumsfirande

Larvs FK:s Klubblokal på Hedensborg, tisdag 31 oktober 2023 Mötes öppnandes av föreningens ordförande Carl-Owe Johansson som hälsade 34 medlemmar välkomna till träffen och gjorde en resumé och tillbakablick av Vara Idrottshistoriska Sällskaps 20-åriga verksamhet. Ett föregående intressemöte ägde rum den 28 oktober 2002 i Kålles Rekord-Magasin, Tråvad. 33 personer kom till mötet i den f.d. ladugården, där en interimstyrelse valdes. Föreningen bildades därefter den 16 januari 2003 i Vara SK:s klubblokal på Torsvallen. Det gjordes ett par försök att bilda Vara Idrottsh...

Helås IF 90 år

Noteringar från träffen mellan 90-årsfirande Helås IF och Vara Idrottshistoriska Sällskap 2023-05-25...

Träff med Helås IF 90 år

Torsdagen den 25 maj, kl. 18 ses vi på Almesåsen för att samtala om 90-års jubilerande Helås IF. Välkomna! Styrelsen...

Årsmöte med Vara Idrottshistoriska Sällskap 2023

Vara Idrottshistoriska Sällskap höll årsmöte onsdagen den 22 mars 2023 på Vara Folkhögskola. Årsmötet startade med kaffe, smörgås och kaka. Som brukligt vid dessa träffar kom samtalen runt kaffeborden att handla om idrottsminnen, kanske framförallt om fotbollsminnen. När Kaffet var urdrucket, smörgås och kaka inmundigats, hälsade Vice Ordförande Christer Kämpe välkomna till 31 mötesdeltagare, och förklarade mötet för öppnat. Till att leda årsmötet valdes Per-Gunnar Lindberg. Mötet var väl förberett vilket gjorde att valen snabbt och effektivt klubbades igenom. Till...

Jubilarer 2023

Under året gratulerar vi följande föreningar som bildades för jämna år sedan...

Nyårshälsningar

Vara Idrottshistoriska Sällskap önskar alla en god fortsättning på det nya året!...

Välkommen till Vara Idrottshistoriska sällskaps nya hemsida

...

Träff med Jungs IF 100 år

Vara Idrottshistoriska Sällskap hade den 20 okt 2022 en träff med Jungs numera nerlagda idrottsförening. Föreningen skulle i år ha fyllt 100 år, men lades ner för ca 10 år sedan, efter sammanslagning med Kvänum och bildandet av JK10. Läs mer ...

Visa alla nyheter
     Tidigare  WI-tidningar