Tråvad – Culex Modellflygarklubb

Modellflygarklubben Culex bildades i Tråvad någon gång under 1940-talets första hälft. Dess enda bevis på existens är en bild från 1944 med följande ungdomar poserande med ett stort klubbmärke i papp: Bruno Nyström, Karl-Olof Johansson, Uno Kullander, Gunnar Larsson (Barkin) och Rune Åberg.