Tråvads Kvinnliga Gymnastikförening

bildades 1965 av ett gäng motionsintresserade damer. Ordf. blev Solveig Karlsson, sekr. Anna-Lisa Andersson och kassör Ingrid Andersson.

Ett 30-tal damer motionerade på måndagskvällarna under vintern i Föreningshuset. När den nya skolan invigdes 1977 flyttades verksamheten till skolans gymnastiksal. Varje vår ordnades kaffesamkväm vid avslutningen. Sommartid byttes gymnastiken till cykelturer i bygden. Gymnastiken leddes av Ingrid Andersson. Föreningens verksamhet upphörde våren 1980, då aktiviteterna övergick i idrottsföreningens regi.