Skytte

Runt sekelskiftet 1900 var det populärt att bilda skytteföreningar. En slogan löd: ”kom med i skytteföreningen och träffa dina kamrater”. Det var alltså fråga om gevärsskytte i ban- och fältskytte på tavla. I praktiskt taget varje socken bildades en skytteförening.

Uppgifterna om skytteföreningarna är företrädesvis hämtade från en sammanställning gjord i början av 1940-talet. Därför sträcker sig inte fakta längre än till år 1942. Förhållandena kan ha ändrats efter det årtalet.

Edsvära Skytteförening.

Elings Skytteförening. 

Fyrunga Skytteförening. 

Fyrungaortens Skytteförening.

Jungs Skytteförening.

Kvänums Skytteförening.

Larvs Skytteförening.

Levene Skytteförening.

Längjums Skytteförening.

Naums Skytteförening.

Norra Vånga Skyttegille.

Ryda Skytteförening.

Rydaortens Skytteförening.

Sparlösa Skarpskytteförening.

Sparlösa Skytteförening.

Södra Kedums Skytteförening. 

Södra Lundby Skytteförening.

Tråvads Skytteförening.

Wara Skyttegille

Laske-Vedums Skytteförening./Vedums Skytteförening.

Vedum-Larvs Skytteförening. 

Vedums Sportskytteklubb.

Vedumsortens Skyttegille. Stiftad 1904

Väster-Bitterna Skytteförening.  

Önums Skytteförening.

Önumsortens Skytteförening.

Öster-Bitterna Skytteförening.

Öttums Skytteförening.