Vara Korp IF

Varabygdens Korporationsidrottsförbund bildades i april 1965. Då hade redan hockey-bockey provats på under vintern som ”försöksobjekt”. I den första styrelsen valdes gymnastikdirektör Olle Claesson, Vara, till ordförande. Övriga ledamöter: Harry Svensson, Erik Ehn, Hans Andersson och Olof Larsson, samtliga från Vara, Gunnar Andersson, Ekedal, samt Sven-Åke Ekblom, S. Lundby. Revisorer: Klas Karlsson och Bengt Andersson, suppl. Sven-Erik Siesing.

Vid bildandet fanns distriktsombudsman Bror Blomkvist, Göteborg, närvarande och gav en utförlig information om korporationsidrottsförbundets verksamhet. I övrigt deltog vid tillfället ett 60-tal ”korpare”.

Korpverksamheten i Vara kom att bli tämligen omfattande med tiden. Låt oss ta ett år – vilket som helst – och titta närmare på. Valet föll på 1977 års verksamhet. Årsberättelsen för 1977 års verksamhet visar på en minskning av starterna i de olika sektionerna från föregående år med cirka 4 800. Sammanlagt redovisades 64 526 starter. Promenader och Teklaverksamheten hade den övervägande delen med drygt 40 000 starter. Fotbollen 1 304, bordtennis 540, cykelturer 3 729, gymnastik 4 245, volleyboll 880, simning 6 196, skridsko 447, skidor 2 359 samt korphockey 648.

Korpen hade också deltagit i åtta olika arrangemang på länsplanet och där gavs ”Simma sommaren till mötes” kommunen en första plats i länet. Bästa placering i övrigt var ”Majblomman”, där kommunen blev tvåa.

Vid årsmötet 1978 valdes följande styrelse: Ordf. Rolf Larsson. Övriga ledamöter: Erik Ehn, Sven-Åke Ekblom, Lennart Johansson, Olof Johansson, Einar Gustavsson och Lennart Bengtsson. Ersättare: Karl-Axel Olsson, Bengt Norberg och Agnar Johansson.

Val till de olika sektionerna: Fotboll: Einar Gustavsson, Bengt Norberg, Bo Nilsson. Handboll: Ingemar Jonsson, Karl-Axel Olsson. Korp-hockey: Allan Eriksson, Olle Jernstedt. Volleyboll: Lars-Olof Eriksson, Ingvar Eriksson. Bordtennis: Olle Karlsson, Ingvar Johansson. Korptennis: Klas Karlsson, Olof Johansson, Allan Eriksson. Bowling: Börje Gustavsson, Ingvar Andersson. Gymnastik: Yngve Karlsson, Einar Gustavsson, Doris Gustavsson och för pensionärsmotionen: Anna-Lisa Karlsson. Simning: Jerker Pettersson, Alf Eidestig. Promenader: Lennart Bengtsson, Karl-Axel Olsson, Kent Josefsson, Ingvar Johansson, Sven-Erik Karlsson, Lennart Gustavsson. Cykel: Olle Karlsson, Hans Elof Andersson, Bertil Wennberg, Ture Andersson, Axel Persson, Arne Lundgren. Skidor och skridsko: Karl-Axel Olsson. Badminton: Bo Nilsson, Arne Lundgren.

Till revisorer valdes Klas Karlsson och Sture Eriksson med Allan Eriksson och Karl-Erik Rotkirk som ersättare. I valberedningen: Ingvar Johansson och Lennart Stenqvist.

40 år senare var korpens saga all i Vara. Intresset minskade succesivt inom de olika sporterna. Bowling var den mest seglivade sporten. 2017 var sista verksamhetsåret för Vara-korpen.

Senare bildades även Kvänums Korp Idrottsförening.