Längjums Skytteförening.

Instiftad 1908. Initiativtagare: Karl Svensson, Erik Jakobsson och Sanfrid Johansson. Styrelse: Ordf. lantbrukare Karl Svensson, v. ordf. lantbrukare Arvid Vestfält, sekr. lantbrukare Karl Andersson, v. sekr. lantbrukare Karl Skog, kassaförv. hemmansägare Karl Johansson, instruktör, sekreteraren Karl Andersson.

Skjutförhållanden: Skjutbanan har en längd av 300 m. Skjutningen sker över åkerfält, varför ingen bredd kan uppgivas. Markörgropen har sidor av virke, ekstolpar och impregnerat virke. Bana är försedd med 3 tavelställ av järn och hisstavlor. Plats finnes för ytterligare ett tavelställ. I markörgropen är en materialbod inbyggd. Skjutriktningen är östlig.

Den mark varpå skjutbanan är belägen tillhör St. Skattegården i Längjums socken. Gårdens ägare i Sanfrid Johansson m.fl. Genom arrendekontrakt är tiden för upplåtelsen bestämd t.o.m. 1949. Åren 1910-1920 betalades en årlig arrendeavgift av 25:- kr. Men efter 1920 har gårdens ägare inte fordrat något arrende för marken till skjutbanan.

Föreningen började med verksamheten med en provisorisk bana i Gäran, men fick 1911 den nuvarande banan i Östbäck. Då banan flyttades till nuvarande plats, och paviljongen uppförts, erhöll föreningen bidrag av statsmedel till kostnaderna. Till 50-årsjubileet 1958 gjordes en större reparation.

Antal medlemmar vid starten 1909: 68. Fem år senare var antalet uppe i 126. 1942 var antalet 47.