Korpidrott

Vara Korp Idrottsförening bildades 1965. Idrotterna som man främst satsade på var fotboll, bordtennis, bowling, badminton, hockey-bockey och volleyboll.

Senare bildades även Kvänums Korp Idrottsförening.

Numera är verksamheten nerlagd.