Motorsport

Redan 1923 bildades Vara Motorcykelklubb. Samma år arrangerade klubben ett nationellt hastighetslopp för motorcyklar på is. Starten skedde under landsvägsbron vid Tråvads kyrka. Med åren har det egna ”Varvloppet” (sedermera ”Ica-Varvloppet”) varit en given tradition. År 1935 bytte klubben namn till Vara Motorklubb.

I Edsvära finns en motocrossbana som Edsvära Motocrossklubb ansvarar för.

Horshaga Sportklubb bildades 2003. På Horshaga Stuteri utanför Vedum invigdes 2003 en anläggning för träning vintertid för motocross inomhus. Det visade sig vara den enda inomhusanläggningen i Norden för ändamålet.