Tråvad – Ängevi

Invigd 1954. Hemmaplan för Tråvads IF. Föregångaren, Hagavallen, stod klar 1946 (senare träningsplan). 1984 invigdes ytterligare en fotbollsplan.