Jungs IF

Jungs Idrottsförening

En decemberkväll 1922 sammanstrålade ett gäng ynglingar – närmare bestämt 18 personer – i Jung. Avsikten var att bilda en idrottsförening. Så skedde också och fr.o.m. den 7 december 1922 har Jungs Idrottsförening funnits. Till föreningens ordförande valdes 17-årige Hans Andersson (sedermera Brättemark), till sekreterare och vice ordförande Holger Bergkvist, samt till kassaförvaltare Oskar Abelsson. Till kapten valdes Ossian Bergkvist samt till suppleanter Ernst Larsson och Sven Svensson. Holger Bergkvist valdes till materialförvaltare. Inskrivningsavgiften bestämdes till I kr. Kassör skall vara bosatt i Jung.

Under december månad hanns ytterligare tre möten med. Vid det andra mötet fick några medlemmar i uppdrag att anordna ett lotteri. Vid det tredje mötet bestämdes att inköpa ett par boxhandskar, samt att försöka anskaffa en lokal för vinteridrotten inomhus. Vid det fjärde och sista mötet för året fastställdes ett antal ordningsregler: man beslöt t.ex. att ”idrottsbyxorna skall vara av svart satin och skola bekostas och ägas av innehavaren”. Vidare beslöts om att investera i en fotbollspump. Tydligen fanns det redan en fotboll i någons ägo, varför det inte ansågs nödvändigt för föreningen att anskaffa en dylik.

Hur det gick med boxhandskarna och vinterlokal förmäler inte historien. Den uppblåsta fotbollen synes ha haft mera dragningskraft. Men det fordrades ju också någon plats att husera på. Under de första sex åren i föreningens historia hade man ingen fast spelplats, utan fick alternera mellan tillfälligt tomma kohagar eller andra gräsbevuxna jordplättar. För spel mot andra lag gällde alltid bortaplan. 1928 fick klubben en ambulerande plan i Korsgården. De åkrar på gården som tillfälligt låg i träda tjänstgjorde som fotbollsplan. Detta resulterade i att Jungs IF för första året deltog i en pokalserie tillsammans med Nossebro IF, Skårs IF, samt IFK Emtungas och St. Levene IK:s B-lag. Det blev serieseger för Jungs IF, som fortsatte ytterligare några år i diverse lokala pokalserier.

10 år efter bildandet, 1932, anmäldes föreningen till en av Västergötlands fotbollförbunds serier, nämligen Skaraserien Div. VI, där man spelade i några år jämte Centralserien på samma nivå. 1941/42 kom nästa serieseger och avancemang till V. Skaraborgsserien. Resultatet den första säsongen i den högre serien betydde att Jungs IF hamnade näst högst av alla slättlagen efter Vara SK.

1944 fick Jungs IF äntligen en permanent plats att hålla till på. Då invigdes den nya planen på Tomtens Egendom: Åsaplanen.

Bättre eller sämre med en egen plan, som visserligen fick hyras, men ändå? Resultatkurvan pekade så småningom nedåt och under 1950-talets första hälft spelade man i Div. VIII. Det dröjde till 1969 innan ett rejält kliv togs och då upp till Div. V säsongen därpå. 1970-talet får anses som föreningens verkliga glansperiod, då man under flera år tillhörde topplagen i femman med ett par andraplaceringar som bästa resultat.

Under tiden hade en dröm uppfyllts: en egenägd plan hade med stor möda iordningställts och resulterade i en förnämlig idrottsanläggning. 1975 invigdes Jungavallen av landshövding Karl Frithiofson.

1997 firade Jungs IF 75-årsjubileum genom att ta ytterligare ett steg: seger i Div. V och avancemang till fyran! Visserligen blev sejouren i den högre serien bara ettårig, men ändå. En bra bit in på 2000-talet fick även Jungs IF problem såväl med kvalitet som kvantitet, vilket resulterade i ett samgående med Kvänums IF 2010: JK10 blev det gemensamma namnet.

Fakta Jungs IF: 1932- … (2009 sista serien). Idrottsplatser: Åsaplanen, Jungavallen. Klubbdräkt: Gul tröja och svarta byxor.

Seriesegrar: 9. 1928/29 pokalserie, 1948/49 Div. VII, 1954/55 Div. VIII, 1959 Div. VIII, 1964 Div. VII, 1969 Div. VI, 1984 Div. VI, 1993 Div. VI, 1997 Div. V

1997 vann Jungs IF SkLT:s inomhuscup i Skara.

Andra sektioner: ungdomsfotboll, damfotboll och bordtennis.

Jubileumsskrift: ”Från den planlösa starten till den kompletta klubben” Jungs IF 1922 – 1997.

Jungs IF drev festplatsen Stora Åsa mellan 1932 – 1955. 4-5 fester per år anordnades med kända orkestrar som ex. Playing Boys och Cool Candys.

Ungdomsfotboll. 1950 valdes en särskild ”fotbollssektion för pojklaget”. I Kvänumsortens Pojklagsserie (P 16) deltog Jungs IF framgångsrikt med flera seriesegrar.

Damfotboll. I Jung spelade damerna två säsonger ”utan att klubben visste om det”. Ungefär så kan damfotbollens entré i Jungs IF beskrivas. Fr.o.m. 1981 ”lagstadgades” det emellertid seriespel, där det under 1990- och början av 2000-talen som bäst blev några säsonger i fyran.

Bordtennis. Under 70- och 80-talen bedrevs bordtennis som en sektion i klubben.

2010 slogs klubben samman med Kvänums IF och bildade JK10 IF.

Sidor som handlar om Jungs IF

Damfotboll – lagbilder
Herrfotboll – lagbilder

Jubileumsskrift
Jungavallen