Naums Skytteförening

Stiftad 1902.

Styrelse: Ordf. handlande Karl Ståhlman, v. ordf. lantbrukare Anton Ståhlman, sekr. hemmansägare Gustaf Elander, v. sekr. Karl Jonsson, kassaförv. hemmansägare L. P. Karlsson samt skjutchef och instruktör lantbrukare Anton Ståhlman.

1902 var medlemsantalet 39. Vid nedläggningen 1909 var de aktiva blott 10.