Södra Kedums Skytteförening

Stiftad 1904.

Initiativtagare: Lantbrukare Johan Johansson, Stallberg, Arentorp, som också bildade föreningen. Styrelse: Ordf. hemmansägare Johan Jakobsson, v. ordf. lantbrukare Johan Johansson, sekr. lantbrukare Edvard P. Berg, v. sekr. hemmansägare Carl B. Johansson, kassaförv. lantbrukare Albert Kedberg, instruktör lantbrukare Edvard P. Berg samt ledamot utan funktion lantbrukare Josef Johansson.

Skjutbaneförhållanden: Skjutbanans storlek är 10 x 300 m. Den har skjutstationer på 100, 200 och 300 m. och 2 tavelställ av järn. Skjutriktningen är östlig.

Banan är belägen på mark tillhörig egendomen Korsmaden i Södra Kedums socken. Gårdens ägare är Axel Lindberg och Gustaf Rydberg. Dispositionstiden gäller enligt avtal 10 år från 1 maj 1937. Den årliga arrendeavgiften är 25:- kr.

Skjutbanan har legat på samma plats sedan 1912.

1904 var antalet aktiva 35. 1914 var antalet som störst: 100. 1942 var siffran 41.