Önums Skytteförening

Stiftad 1901.

Styrelse: Ordf. snickare J. P. Rosell, v. ordf. lantbrukare A. J. Johansson, sekr. arbetare A. A. Wahlkvist, kassaförv. lantbrukare E. Dahlén samt instruktör vice korpral K. Bolin.

Aktiva 1901: 51. Föreningens verksamhet uppehölls t.o.m. 1912, då de aktiva var 30.