Kampsport

Vara Judoklubb bildades 2010.

Vara Kampsportförening bildades 2018