Ryda – Helås IF Jubileumsskrift

I samband med 60-års firandet 1993 gavs en jubileumsskrift ut.