Jungs Skytteförening

Stiftad 1901. Styrelse: Ordf. handlande L. J. Johansson, v. ordf. lantbrukare Joh. Grönberg, sekr. och kassaförv. Mejeriägare M. Molin, v. sekr. lantbrukare J. E. Andersson samt instruktör soldat O. Lundgren.

Verksamheten nedlades 1921, återupptogs 1926 samt upphörde 1931. Medlemmar 1901 var 38, flest antal 1914 (54), för att 1930 vara nere i 10.