Vara Gymnastik & Idrottsförening

Den 2 oktober 1919 bildades en ny förening, som fick initialerna Vara GoIF. Gustaf ”Sport-Johan” Johansson var en av de drivande krafterna och blev föreningens förste ordförande. Karl Nordström var såväl sekreterare som kassör och varvade sysslorna med Karl Persson, som dessutom var fotbollsdomare. Andra betydande styrelseledamöter var Birger Olofsson, Harald Edlund, Josef Thorin, Sture Norström, Sven Eriksson m.fl.

Föreningen, som huvudsakligen idkade fotboll, var under de första åren hänvisade att spela sina matcher på Marknadsplatsen. Vara GoIF tog ganska snabbt initiativet till en ny idrottsplats. Trots tidvis stor aktivitet falnade intresset, vilket kanske mest berodde på ekonomiska svårigheter. År 1925 upphörde föreningen, men man hade i alla fall lagt grunden för den nya idrottsplatsen som så småningom kom att döpas till Torsvallen (officiell invigd 1932).

Lagbild från 1920 enligt uppgift i Vara SK:S jubileumsbok.

1921

 

Frågetecken på årtalet då föreningen upphörde 1925 enligt uppgift.