Tråvads Bouleklubb

 

Tråvads Bouleklubb.
I oktober 1992 samlades ett antal bouleintresserade till ett möte i Tråvads bibliotek. Initiativtagare till mötet var Tore Larsson, som även blev ordförande i interimstyrelsen, när Tråvads Bouleklubb bildades.

Den 28 maj 1993 invigdes boulebanorna i Tråvad på mark som tidigare varit bangårdsområde. Anläggningen består av fyra banor som ett antal entusiaster iordningställt, och en omgivande parkplantering, som Intresseföreningen i Tråvad svarat för. Som dragplåster vid invigningen hade ingen mindre än den kände TV-profilen Leif ”Loket” Olsson anlitats. Han invigningstalade, klippte ett blågult band och blev tämligen omgående omdöpt till ”Klotet”. På plats var även Tommy Glans från Bouleförbundet.

I Tråvad finns f.ö. en inomhusanläggning för boule inredd i Sven-Erik Karlssons f.d. maskinhall i Gammaltråvad, som är flitigt använd vintertid. En tidigare anläggning fanns i hans f.d. ladugård, men som tyvärr förstördes av brand.

 

Lidanträffen i PRO:s regi 2009

   Lidanträffen 2011

  2014