Fyrungaortens Skytteförening

Fyrungaortens Skytteförening. Stiftad 1938. Initiativtagare: Kvarnägare Sven Svensson, Skogsbo (tidigare ordf. i Tråvads första skytteförening). Första styrelse: Ordf. Gösta Quiding, Bjertorp, Övriga ledamöter: Nils Johansson, Fyrunga, John Bolander, Tråvad, Ernst Andersson, Bjertorp och Bertil Dahllöf, Tråvad.

Skjutbaneförhållanden: Skjutbanans storlek är 14 x 300 m. Den har dubbla kulfång och är godkänd för skjutning med automatvapen. Antalet tavelställ är 6 efter verkställd utvidgning.              Banan är belägen på gården Bratthall, även kallad Skyttetorpet. Gården äges av en ekonomisk förening, vars medlemmar i huvudsak utgöres av skyttar, bildad 1941 för att rädda föreningens skjutbana. Upplåtelsetiden är 20 år från 1941. Arrendebeloppet är 50:- kr.

Fyrungaortens Skytteförening är en sammanslagning mellan f.d. medlemmar i Fyrunga Skytteförening och Tråvads Skytteförening.

  Vid sammanslagningen 1938 var medlemsantalet 101. 1940 var de aktiva uppe i 138.