Föreningsdokumentation

Hur länge har man utövat idrott? Tja, förmodligen så länge som mänskligheten har funnits. Under alla tider har ynglingar sprungit, kastat, hoppat och visat sina krafter. Under antikens Olympiska spel fanns organiserade tävlingar i många olika idrotter.

I Sverige kom inte idrottsrörelsen igång förrän sekelskiftet 1800 – 1900. Det låg i tiden i folkrörelseandan med ordnat föreningsliv inom olika områden. Att idrotta sågs inte som någon ”vettig” sysselsättning i många kretsar. Trötta ut sig kunde man göra med att arbeta ändå. Så småningom kom idrottsrörelsen igång och det bildades idrottsföreningar. Först ut i våra trakter var skytteföreningarna. Mottot löd: ”Kom med och skjut och träffa dina kamrater”. Som det sköts i buskarna på slätten! Man kan säga att det var startskotten för vår lokala idrottsrörelse.

Här följer en uppräkning av de idrottsföreningar som vi hittat inom Vara kommun, som deltagit i Riksidrottsförbundets sporter. Uppdelningen är gjord för att även se vilka idrotter som varit representerade. De olika idrotterna presenteras i alfabetisk ordning.

Sammanställaren av dessa fakta är dock inget orakel. Förmodligen har det funnits betydligt fler idrottsföreningar, som inte har kommit fram i ljuset. Det kan även ha insmugit sig fel här och där. Att få fram korrekt fakta om alla klubbar är nästan en omöjlig uppgift. Därför ombeds läsarna att vara observanta. Påpeka gärna om något inte stämmer, så korrigeras felen. Ytterligare information är också välkommen – men det är fakta som gäller. Håll till godo:

IDROTT FÖR IDROTT

ORT FÖR ORT

VARAIDROTTENS KRONOLOGI

IDROTTSANLÄGGNINGAR

ARTIKLAR OCH ANNAT ALLMÄNT FRÅN KOMMUNEN

 

BIDRA TILL HEMSIDAN?
Om du har artiklar, bilder, statistik eller annat om din ort eller förening som du kan och vill bidra med så är detta oerhört välkommet! Det behöver inte vara mycket.