Bordtennis

I slutet av 1940-talet uppsattes ett otal s.k. bygdegårdar runt om i bygderna. Det var överblivna militärbaracker från beredskapstiden som militären sålde ut. Bygdegårdarna blev till efterlängtade samlingslokaler för diverse ändamål. Inte minst visade de sig vara lämpliga att spela bordtennis i. Två bordtennisbord fick plats på bredden. I och med bygdegårdarnas tillkomst bildades bordtennisklubbar i så gott som varenda socken. Nästan uteslutande har det spelats organiserad bordtennis i seriesammanhang i de bildade klubbarna. Vissa klubbar bildades enbart för bordtennis, medan andra föreningar hade en bordtennissektion. Somliga blev kortlivade, medan andra fortfarande håller på. Några spelade på låg nivå, medan andra klättrade uppåt i seriesystemet.

Rent generellt kan konstateras att de första lokala bordtennisserierna här på Varaslätten startade 1945. Visserligen fanns det inte då så många klubbar i verksamhet, men intresset kom snabbt igång och snart blev det febril aktivitet med pingisbord i snart sagt varenda bygdegård.

I januari 1969 hölls ett möte i Fåglums klubblokal mellan bordtennisklubbarna inom 0512-området. Där beslöt man att anordna en ”serietävling” för spelarna inom det aktuella området. Tävlingen döptes till ”BT-ringen”. Spelarna rangordnades i femton grupper med åtta spelare i varje grupp. Således ingick 120 spelare i tävlingen. En omgång beräknades spelas per månad under vintersäsongen. Det var alltså fråga om individuellt seriespel med upp- och nedflyttning. Det hela var tänkt som en annorlunda variant av träning, så att likvärdiga spelare fick möta varandra. Spelplatserna varierade och grupperna cirkulerade omgång för omgång. ”BT-ringen” blev en populär spelform, där alla mötte alla. En kväll med ”BT-ringen” blev till en riktig genomkörare. Spelformen fanns i två säsonger.

Att få fram uppgifter om alla bordtennisklubbar som funnits är inte lätt. Ibland har klubbarna övergått till sektioner eller tvärtom. Här följer en uppräkning av lokaliserade bordtennisklubbar – och även bordtennissektioner – inom kommunen i seriespel och med spelarrepresentanter.

 

Arentorps Bordtennisklubb.

Arentorps Sportklubb 

Bitterna Bordtennisklubb.

Edsvära Idrottsklubb.

Edsvära Bordtennisklubb.

Elings Bordtennisklubb.

Helås Bordtennisklubb.

Håkantorps Bordtennisklubb.

Håkantorps Idrottssällskap 

Jungs Bordtennisklubb.

Jungs Idrottsförening

Kvänums Idrottsförening.  

Larvs Fotbollklubb.

Larvs Bordtennisklubb.

Längjums Idrottssällskap

Längjums Bordtennisklubb

Naums Bordtennisförening.

Norra Vånga Bollklubb.

Ryda Skidklubb

Skarstads Bordtennisklubb. 

Stora Levene Bordtennisklubb. 

Södra Lundby Bordtennisklubb.

Tråvads Bordtennisklubb.

Tråvads Idrottsförening. 

Tumlebergs Bordtennisklubb.

Vara Bordtennisklubb.

Bordtennisklubben Olympia. (Vara)

Vara Sportklubb

Vedums Allmänna Idrottssällskap.

Vedums Bordtennisklubb.

Önums Bordtennisklubb. 

IFK Emtunga

Öttums Bordtennisklubb. 

I skrivande stund finns enbart ett fåtal klubbar kvar med bordtennisverksamhet: Vara SK, Vedums AIS, Larvs FK och Edsvära BTK.