Westgöta IHS årsmöte i Vara 2010

Westgöta Idrottshistoriska Sällskap har hållit sitt årsmöte i Sparbankens hörsal i Vara under värdskap av Vara IHS. Avgående ordföranden i WIS, Tommy Wahlsten, Skövde, hälsade de c:a 60-talet närvarande välkomna, innan han överlämnade ordet till ordföranden i arrangerande Vara IHS, Carl-Owe Johansson. I det idrottsrelaterade sammanhanget kunde Carl-Owe presentera kommunstyrelsens ordförande i Vara, Jan-Erik Wallin. Wallin är nämligen gammal landslagsman i volleyboll i såväl junior- som seniorsammanhang.

I sin presentation av Vara kommun visade Jan-Erik Wallin ett bildspel. Sista bilden föreställde Årets Varabo 2009 – simmerskan Jennie Ekström. Till allmän överraskning visade Jennie upp sig ”live” i hörsalen. Med sig hade hon ett bildspel, som visade hennes simframgångar vid Paralympics i Peking 2008 (en fjärdeplats som bäst) och vid kortbane-VM i Brasilien 2009, där hon satte världsrekord och tog fyra medaljer. I EM på Island tog hon tre guld och tre brons. Jennie saknar en arm och stora delar av lårbenen.

Näst på programmet stod de beprövade revyrävarna Börje Brelid och Bertil Svanebring. Båda har dock gedigna idrottsbakgrunder. Börje som fotbollsspelare i Vara SK och som spelande tränare i Naums SK. Bertil torde vara en av landets ”mesta” fotbollsdomare med c:a 2 000 matcher på sitt samvete. De berättade många dråpliga episoder ur deras resp. karriärer och framförde även några sånger. Givetvis återgavs Vara ”nationalsång”: ”Hôl i vägga”, som Bertil Svanebring urframförde 1944. Som ackompanjatör på gitarr medverkade Kenneth Holmström.

Till ordförande vid årsmötesförhandlingarna valdes Lars Larsson, Vara IHS. Ur verksamhetsberättelsen för 2009 kan nämnas att årsmötet hölls i Tibro den 21 mars. Ett sommarmöte anordnades i Vårgårda den 29 augusti. I Vara Folkhögskola hölls en ordförandekonferens den 23 november. Under våren arrangerades med VIF/SISU:s hjälp en utbildning av hemsidor till de lokala sällskapen. Under hösten anordnades en fortbildning i Vara, där de flesta sällskapen deltog. Som vanligt har fyra fullmatade nummer av tidningen ”Westgötarnas idrottshistoria” utkommit.

I styrelsen, som haft sex protokollförda sammanträden under året, har ingått: Tommy Wahlsten, Skövde, ordf., Bo Zackrisson, Skagersvik, v.ordf, Jan Kindmalm, Tidaholm, sekr. (suppl), Sture Pettersson, Falköping, kassör. Övriga ledamöter: Olof Toftby, Borås, Benny Östh, Vänersborg, Folke Brink, Lidköping och Karin Monsén-Karlsson, Trollhättan.

Tommy Wahlsten avgick som ordförande och fick som ersättare Roland Gustafsson, Karlsborg. Avgick ur styrelsen gjorde även Olof Toftby. Som ny i styrelsen invaldes Tommy Olsson, Borås.

Bilder från Westgöta IHS årsmöte i Vara 2010

Jan-Erik Wallin                                 Jennie Ekström

  

Bertil Svanebring                                 Börje Brelid                                     Kenneth Holmström

 

Tommy Wahlsten                            Roland Gustafsson