Träff med Jungs IF 100 år

Jan-Erik Larm hälsade ett 30-tal medlemmar i antingen Vara Idrottshistoriska Sällskap eller Jungs Idrottsförening (eller både och) till en träff i klubblokalen vid Jungavallen. Anledningen därtill var Jungs IF:s bildande för närmare 100 år sedan. Föreningen bildades den 7 december 1922.

Jan-Erik berättade i stora drag historien om Jungs IF. Det har funnits tre fotbollsplaner i Jung. Den första tillkom 1928 på Korsgårdens ägor och var ”ambulerande”. De åkrar som tillfälligt låg i träda fick tjänstgöra som fotbollsplan de närmaste åren. 1944 invigdes Åsaplanen på Tomtens egendom. Slutligen den nuvarande Jungavallen, som invigdes 1975.

Om seriesystem genom åren förmälde Carl-Owe Johansson, som hade ritat upp en ”feberkurva” – ett diagram – över Jungs IF:s serieplaceringar 1932-2009. Vid sistnämnda årtal slutade nämligen historien om Jungs IF, även om klubben som inaktiv levde kvar ytterligare något år.

Andres Gustavsson och Mats Bergman redogjorde för den sammanslagning mellan Jung och Kvänum, vars arbetsnamn kom att bli permanent: JK10.

Slutligen gick ordet till en verklig veteran, den pigge 93-årige Ernst ”Jungarn” Johansson. Ernst berättade om sin fotbollskarriär, som inleddes i Jungs IF och fortsatte i Vara SK. Där fick han vara med om Vara SK:s sejour i Västsvenskan mot idel Göteborgslag. Sedan hamnade ”Jungarn” i IF Heimer.

För ett ypperligt arrangemang svarade Christer Kämpe och Jan-Erik Larm med respektive fruar.

Jan-Erik Larm, Ernst ”Jungarn” Johansson och Christer Kämpe