Längjums Idrottsförening

Frågan är: Hur gamla är idrottstraditionerna i bygden? Ingen vet med säkerhet svaret.

I en gammal historik kan man läsa följande: ”Redan vid seklets början fanns här en sammanslutning av idrottsgrabbar som gick under namnet Längjums IF. I blå-gul tävlingsdress utkämpades mången minnesvärd dust vid Backa” (tyvärr är det ingen längre som minns och det finns heller ingen skriftlig dokumentation). 1928 avsomnade slutgiltigt gamla Längjums Idrottsförening.