Vara Cricketklubb/ Larvs FK CC

Bildades 2018. Till ordförande valdes Saifullah Stanikzai. Han liksom de flesta medlemmarna var flyktingar från Afghanistan. Problemet för den nybildade klubben var att ha någon plan att spela på. En cricketplan fordrar stora ytor. Som ”hemmaplan” fick man anlita en anläggning i Göteborg. Första vänskapsmatchen spelades 2021.

Under sommaren 2022 fick Vara Cricketklubb tillgång till en riktig hemmaplan. På Hedensborg i Larv fanns överflödiga gräsytor, som anlagts för att spela tidiga vänskapsmatcher i fotboll på. I och med att konstgräsplaner anlagts och därmed övertagit vårtidiga spelplaner, blev gräsytorna i Larv belägna söder om Onsjövägen överflödiga.

De första seriematcherna för Vara Cricketklubb i Larv spelades lördagen den 1 juli 2022. Man spelade i Div. I. Seriespelet gick så pass bra att man nästa säsong avancerat till spel i Superettan.

Vid årsskiftet 2022/23 bytte klubben namn till Larvs FK CC.