Längjums Gymnastikförening

bildades 1964 av Margareta Svensson, Herta Nilsson, Marita Johansson, Dagmar Längfors och Vera Olsson. Ordf. i 25 år var Dagmar Längfors, 1991-2005 Mats-Inge Green, 2006-2007 Robert Fritz och 2008- Eva Karlsson.

Gymnastikverksamheten började i Längjums skola. 1973 flyttades den till Larv skolas gymnastiksal. I början var det idel kvinnliga motionsgymnaster, men fr.o.m. mitten på 1980-talet kom även manliga ”aktivister” med. Förste man i styrelsen var Ingvar Ohlsson 1987.

Varje år har föreningen fest i Längjumsgården. Den 1 februari 2014 firades stort 50-årsjubileum.

Längjums gymnastikförening 1997:
Bakre rad fr vä: Stefan Everhag, Lars Fahlström, Hans Svensson, Benny Karlsson, Ingvar Ohlsson, Bernt-Ove Stensson, Kjell Persson.
Främre raden fr vä: Lars Jonsson, Allan Ohlsson, Bengt-Åke Svensson, Magnus Andersson, Fredrik Ohlsson, Mats-inge Green, Per-Anders Ohlsson, Börje Johansson
Liggande: Marcus Lundmark
Fotograf: Ulf Lundmark, gympaledare