Edsvära Gymnastikförening.

Några fakta om dess aktivitet är svårfunnen. Konstateras kan att gymnastikföreningen gick upp i Edsvära IK 1946/47. Ordförande i sektionen blev Thage Pettersson. Gymnastikträningen utövades i Västra skolans gymnastiksal. En familjefest hölls omkring 1950 med gymnastikuppvisning och predikan. Snart försvann gymnastiken som en sektion och utövades senare enbart i fotbollsspelarnas träning.