Önumsortens Skytteförening

 Stiftad 1941.

Föreningen bildades av förbundssekr. Löjtnant Sven Johansson, Skövde. Styrelse: Ordf. lantbrukare Bertil Dahlén, v. ordf. godsägare Helge Westerberg, sekr. folkskollärare Ivar Nilsson, v. sekr. lantbrukare K. Erik Larsson samt kassaförv. lantbrukare Helge Svensson.

Skjutbaneförhållanden: Föreningens skjutbana är uppförd 1940-41. Längden är 300 m. Blinderingen ligger till största delen över markytan. Banan har 7 tavelställ. Den är belägen vid Mossbrott i Önums socken å ägor tillhörande hemmansägare August Jakobsson. Kulfånget ligger i ett skogsområde tillhörande St. Heljeveds utmark. Skjutriktningen är mot nordöst.

Kostnaderna för skjutbanan ha uppgått till omkring 6 000:- kr. Till kostnaderna för skjutbaneanläggning ha följande bidrag av statsmedel lämnats: 1903 kr. 450:90 och 1941 4 975:- kr.

Vid starten 1941 var de aktiva 142 till antalet.