Varaprofil – Klas Karlsson

 

Klas Karlsson

Följande artikel publicerades i NLT 2014-01-10

Varaprofil har gått ur tiden

Klas Karlsson, NLT:s man i Vara under mer än 30 år, avled den 6 januari, 93 år.

De många åren som tidningens företrädare på lokal­redaktionen gjorde att Klas, som hade sitt ursprung i blekingska Kallinge, kom att bli en välkänd profil i sin nya hembygd.

Hit kom han med familjen, fru och tre döttrar, 1955 och blev Vara troget resten av livet. Lite hängde allt den blekingska dialekten kvar men Klas var i själ och ­hjärta en äkta Varabo. Han var ”Klas i Vara”.

Det var så han presenterade sig i kontakter med kollegerna på centralredaktion och för dem han sökte för intervjuer eller som presumtiva annonsörer. Och det var en presentation som räckte – alla visste vem ”Klas i Vara” var.

Nu var det inte enbart via professionen som han blev en känd profil i bygden även om hans hängivenhet och engagemang för uppdraget som lokalredaktör inte ­sällan innebar att han var på språng sju dagar i veckan. Klas hann också med att ­engagera sig både politiskt och idrottsligt.

Gymnastik var den idrottsgren han ägnat sig åt som ung och det idrottsliga ­intresset höll han fast vid som engagerad i bland ­annat Vara SK.

Många är de fotbolls­spelare som minns Klas Karlsson i rollen som domare. Och kollegerna i fotbollsdomarklubben kommer ihåg att det var ”Klas i Vara” som fördelade matcherna mellan domarna. Han var också en av initiativtagarna till att Vara fick en Korpförening.

Hans politiska hemvist var hos Moderaterna och i Vara var Klas Karlsson en tung politiker som verkade i flera sammanhang. Han kom in som ledamot i fullmäk­tige redan 1959 och hade kvar sin plats till 1994. 1983–1991 var han fullmäk­tiges ord­förande.

I det politiska livet gjorde han sig känd för att aldrig hålla inne med sina åsikter och blev av både meningsfränder och motståndare en uppskattad debattör. Forum för debatterna var gatunämnd, teknisk nämnd, fritidsnämnd, centrala byggnadskommittén, fastighetsnämnd, kommunstyrelse, valberedning och skolförbundsfullmäktige, som var områden i den politiska organisationen som Klas var engagerad i under olika perioder.

På NLT var Klas en uppskattad kollega och medarbetare som behöll kontakten med tidningen även efter pensioneringen. Han hann bli en bit över 80 år innan han slutade som annonssäljare på slätten.

Oavsett i vilken roll man mötte Klas Karlsson så är det en man med humor, glimten i ögat och med en stor slagfärdighet man minns.

Glimten, humorn och slagfärdigheten behöll han hela livet och det är inte länge sedan som Klas satt vid Vararedaktionens kaffebord och underhöll med kul anekdoter – inte minst självupplevda i yrkeslivet, politiken eller privat. Oavsett vilket – Klas Karlsson bjöd alltid in till ett gott skratt.

Klas Karlssons närmaste, sedan hustrun Ingrids bortgång 2012, är döttrarna Solveig, Ingrid och Lena med familjer.

Lillemor Karlin-Flink