Håkantorps Bågskytteklubb

När bågskytteklubben i Håkantorp bildades är oklart, men 1954 anordnade den en inomhustävling i Håkantorp med skyttar från olika håll (ja, de sköt naturligtvis i samma riktning). Representanter för Håkantorps Bågskytteklubb var bl.a. Lars Arvidsson, Ragnar Skoog, Lennart Johansson och Tor Friberg. Handlare Ragnar Skoog var den store entusiasten för bågskyttet. Vanligtvis utövandes sporten vid idrottsplatsen, där skyttetavlorna stod uppställda. Pilarna förvarades i klubblokalen.

Drygt 60 år efter bågskytteklubbens start återuppväcktes skytteintresset på nytt. En till Håkantorp inflyttad dalmas tog 2018 initiativet till att återuppta bågskyttetraditionen på orten. Någon klubbverksamhet är det dock inte fråga om utan enbart ”lösa pilar” för nöjes skull.