Bygdens bäste

Under många år utsåg Skaraborgsläns Tidning ”Bygdens bäste” årligen. Tre Varabor har erövrat titeln.

Rune Andersson, Vedums Sportskytteklubb 1960
Bror Jonsson, Ryda SK 1962
Bernt Gustavsson, Ryda SK 1964

Fram till 1956 fanns även ett pris för främste ledare. Även där ansågs tre Varabor vara främst.

Allan Welander, Kvänumsortens pojklagsserie 1949
Oscar Lekander, Varatraktens fotbollsallians 1950
Eric Siesing, Vara SK 1952