Ryda Skytteförening

Stiftad 1904.

Styrelse: Ordf. S. O. Svensson, Håkantorp, Ludvig Larsson, Attorp, Einar Andersson, Gustav Larsson och Klas Persson.

Midsommardagen 1904 togs skjutbanan i bruk. Den hade skjutstationer på 100, 200, 300 och 400 m. och var med 2 svängtavlor. Skjutriktningen var mot nordväst. Den var belägen på mark tillhörig egendomen Rylanda. Vintern 1905-06 uppfördes en skyttepaviljong, som togs i bruk 21 mars 1906. Den 10 februari 1925 upplöstes föreningen, som vid starten 1904 hade 68 aktiva och vid sista skjutåret 1923 blott 13.