Årsmöte med Vara Idrottshistoriska Sällskap 2023

april 7, 2023 13:04:04 Gerd Johansson

Vara Idrottshistoriska Sällskap höll årsmöte onsdagen den 22 mars 2023 på Vara Folkhögskola. Årsmötet startade med kaffe, smörgås och kaka. Som brukligt vid dessa träffar kom samtalen runt kaffeborden att handla om idrottsminnen, kanske framförallt om fotbollsminnen. När Kaffet var urdrucket, smörgås och kaka inmundigats, hälsade Vice Ordförande Christer Kämpe välkomna till 31 mötesdeltagare, och förklarade mötet för öppnat. Till att leda årsmötet valdes Per-Gunnar Lindberg. Mötet var väl förberett vilket gjorde att valen snabbt och effektivt klubbades igenom. Till de flesta poster inom föreningen skedde omval med något undantag. Vice ordförande Christer Kämpe tackade mötesordförande Per-Gunnar Lindberg för ordförandeskapet och förklarade mötet för avslutat. Mötesdeltagarna förflyttade sig till en större lokal där kvällens talare/underhållare Rogher Selmosson berättade om sin far Arne Selmosson fotbollskarriär hur allt startade i Sils IF för att slutligen hamna som proffs i Italienska Udinese. Arne spelade även för Lazio och Roma under sin 10-åriga Italienska proffstid. Vid hemkomsten till Sverige hade Arne ett antal tränaruppdrag i ett antal klubbar, i bl.a. Skövde AIK. Roger tackades med en varm applåd för en intressant berättelse om sin fars proffsäventyr. Vice ordförande Christer Kämpe överlämnade en bukett blommor och tackade för en intressant ”proffshistoria”. Leif Egonsson avgick ur valberedningen och avtackades med en bukett blommor för ett mångårigt uppdrag i föreningen.

Vice ordförande Christer Kämpe tackade Rogher, Leif och mötesdeltagarna för ett bra möte och förklarade årsmötet för avslutat.

 

Jan-Erik Larm

     Tidigare  WI-tidningar